Ви є тут

Конкурс з визначення виконавців Програми розвитку аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року

06.04.2017

Конкурс з визначення виконавців Програми розвитку аграрного комплексу Полтавщини
за пріоритетними напрямками на період до 2020 року за напрямками «Підтримка
сільськогосподарської дорадчої діяльності», «Садівництво та ягідництво» і «Розвиток
органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування»

Конкурсна комісія з визначення виконавців заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року оголошує конкурс у 2017 році за напрямками «Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності», «Садівництво та ягідництво» і «Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування».

На виконання даних напрямків Програми з обласного бюджету виділено 1,0 млн. грн. (рішення сесії обласної ради від 06.03.2017 № 409).

Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року (затверджено рішенням першого засідання сьомої сесії обласної ради сьомого скликання від 29 квітня 2016 року (із змінами), Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення, а закінчує за 5 днів до останнього засідання Комісії (05 грудня 2017 року).

Заявки на участь у конкурсі та документи, що додаються до них, подаються в Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації (36011, м. Полтава, вул. Міщенка, 2).

 

У конкурсі за напрямком «Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності» беруть участь суб’єкти дорадчої діяльності – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, які пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і внесені до Реєстру дорадчих служб.

Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору є:
- наявність матеріально-технічної бази;
- позитивний досвід роботи в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності;
- кількісний та якісний показник кваліфікованих кадрів (дорадників та експерт-дорадників);
- різноманітність послуг, що надає суб’єкт дорадчої діяльності.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:
-
заявку за встановленою Департаментом формою;
- копію статутного документа та довідку про банківські реквізити;
- копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід);
- довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;
- скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;
- письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання;
- завірені в установленому порядку копії установчих документів суб’єкта дорадчої діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності;
- довідку про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб.

Телефони для довідок: 60-76-54, 60-31-15.

 

У конкурсі за напрямком «Садівництво та ягідництво» щодо розподілу коштів для надання компенсації в розмірі 30% вартості витрат, що понесені на посадку плодово-ягідних насаджень на площі не більше 2 га, беруть участь ОСГ, СФГ ФОП, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10,0 млн. грн.

Перевага надається суб’єктам господарювання, які придбали посадковий матеріал плодово-ягідних культур у атестованих господарств Полтавської області, які внесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:
-
заявку за встановленою Департаментом формою;
- копію статутного документа та довідку про банківські реквізити;
- копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід);
- довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;
- скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;
- письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання;
- копії документів, що посвідчують право власності чи оренди земельної ділянки на період: для ягідництва 3-5 років, для садівництва не менше 20 років;
- копії накладних, платіжних доручень та договорів на придбання матеріальних цінностей, посадкового матеріалу, інші підтверджуючі документи на виконання робіт;
- копії документів підтверджуючих походження посадкового матеріалу;
- акт виконаних робіт по посадці плодово-ягідних насаджень;
- акт виконаних робіт на встановлення систем зрошення.

Телефон для довідок: 2-96-71, 60-31-15.

 

У конкурсі за напрямком «Садівництво та ягідництво» щодо розподілу коштів для надання компенсації в розмірі 100% при закладенні саду та ягідників та встановленні систем зрошення на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, професійно-технічних, спеціалізованих та дошкільних закладів, будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів області (за виключенням тих, що знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування), беруть участь загальноосвітні, професійно-технічні, спеціалізовані та дошкільні заклади, будинки-інтернати, медичні та соціальні заклади області та/або суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що заклали плодово-ягідні насадження на ділянках, що знаходяться у використанні вищезазначених закладів.

Для закладів, що знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування, кошти надаються за умови співфінансування з місцевих бюджетів, або інших джерел.

Перевага надається суб’єктам господарювання, які придбали посадковий матеріал плодово-ягідних культур у атестованих господарств Полтавської області, які внесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Для участі в конкурсному відборі учасники подають Комісії такі документи:
-
заявку за встановленою Департаментом формою;
- копії паспорта та коду, довідки про відкриття поточного рахунку в банку фізичної особи або копію статутного документа та довідку про банківські реквізити юридичної особи;
- довідку про облік особистого селянського господарства, видану сільською, селищною чи міською радою (для ОСГ), свідоцтво про реєстрацію СФГ або договір про створення сімейного фермерського господарства;
- копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід) (для юридичних осіб, за виключенням новостворених в поточному році);
- довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів (для юридичних осіб);
- скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);
- письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання;
- копії документів, що посвідчують належність земельної ділянки загальноосвітнім, професійно-технічним, спеціалізованим та дошкільним закладам, будинкам-інтернатам, медичним та соціальним закладам області;
- копії накладних, платіжних доручень та договорів на придбання матеріальних цінностей, посадкового матеріалу, інші підтверджуючі документи на виконання робіт згідно кошторису;
- копії документів підтверджуючих походження посадкового матеріалу;
- акт виконаних робіт по посадці плодово-ягідних насаджень;
- акт виконаних робіт на встановлення систем зрошення.

Телефон для довідок: 2-96-71, 60-31-15.

 

У конкурсі за напрямком «Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування» щодо розподілу коштів для надання компенсації в розмірі 100% понесених витрат у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки, беруть участь суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи - підприємці на території Полтавської області та отримали сертифікат відповідності на органічну продукцію.

Право на отримання фінансової підтримки згідно з цією Програмою мають фізичні чи юридичні особи, що здійснюють або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи - підприємці на території Полтавської області.

Продукція (сировина) таких виробників повинна пройти оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отримати сертифікат відповідності.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:
-
заявку за встановленою Департаментом формою;
- копію статутного документа та довідку про банківські реквізити;
- копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід);
- довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;
- скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;
- письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання;
- копію сертифіката відповідності органічної продукції та продуктів харчування;
- копії документів, що підтверджують понесені витрати у зв’язку з проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності;
- копію контракту (договору) з проведення сертифікаційних робіт та додаткових угод до них.

Телефон для довідок: 2-95-91, 60-31-15.