Ви є тут

Порядок створення сільськогосподарського кооперативу та його державна реєстрація

08.10.2015

 

Сільськогосподарський кооператив є юридичною особою, користується правами та виконує обов'язки, пов'язані з його діяльністю, має самостійний баланс. Його функціонування потребує дотримання всіх правових вимог і порядку створення, які передбачено законодавством щодо юридичних осіб.

Загальними умовами створення сільськогосподарського кооперативу є такі:
1) створення його засновниками на добровільних засадах;
2) засновниками сільськогосподарського кооперативу можуть бути тільки громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні;
3) проведення установчих зборів та прийняття ними рішення про створення кооперативу;
4) державна реєстрація сільськогосподарського кооперативу.

Відповідно до Закону "Про сільськогосподарську кооперацію" кількість членів кооперативу не може бути меншою 3. Якщо вона стане меншою, діяльність кооперативу припиняється внаслідок його ліквідації.

Процес утворення кооперативу поділяється на 2 основні етапи:
1) організаційний етап;
2) етап реєстрації кооперативу.

Перший має такі основні стадії:
а) встановлення ініціатором (або ініціативною групою) на добровільній основі тих, хто бажає створити сільськогосподарський кооператив;
б) вивчення кооперативного та іншого законодавства, яке регулює діяльність кооперативів, підготовка проектів потрібних для реєстрації документів (зокрема, статуту);
в) проведення зборів тих, хто бажає створити кооператив (установчих зборів); на них слід прийняти статут кооперативу.

Другим етапом є державна реєстрація кооперативу, який після цього вважається створеним.

Кооператив підлягає державній реєстрації у порядку, передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію".

Державна реєстрація кооперативу має для нього важливі юридичні наслідки:
— по-перше, він отримує статус юридичної особи і стає повноправним суб'єктом цивільно-правових та інших відносин;
— по-друге, ця реєстрація дає змогу зробити перші кроки в організації його діяльності: відкрити рахунок в банку, взяти в разі потреби приміщення чи земельну ділянку в оренду, виробити за дозволом міліції печатку, штампи тощо.

Статут є основним правовим документом, який регулює діяльність сільськогосподарського кооперативу.

Відмінність статуту від інших локальних внутрішньокооперативних актів полягає в тому, що він набирає чинності з моменту державної реєстрації кооперативу, а всі інші акти — з моменту їх прийняття.

Основні вимоги щодо статутів сільськогосподарських кооперативів встановлює Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію", в якій визначено перелік основних положень, які повинні мати місце в статуті, регламентовано порядок прийняття статуту та внесення до нього змін і доповнень.