Ви є тут

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи

15.01.2018

 

Розвиток сільських територій є пріоритетним напрямом реформування аграрного сектора, створення та функціонування громадських, професійних, неприбуткових організацій, діяльність яких спрямована на розв’язання соціально-економічних проблем сільських територій набуває особливого значення. Чільне місце серед цих організацій посідають сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи при сільських громадах як підприємства особливого типу, що створюються дрібними сільськогосподарськими товаровиробниками – власниками особистих селянських та невеликих фермерських господарств, які мають подібний матеріально-технічний стан, спільні господарські проблеми та однакову мотивацію вступу до кооперативу.

Проводиться робота з відновлення діяльності та створення нових сільськогосподарських кооперативів. Станом на 01.01.2018 зареєстровано 51 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК). Більшість кооперативів зареєстровані з надією на обіцяну державну підтримку, якої на жаль немає. Керівники не діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів не поспішають знімати з реєстрації свої кооперативи, сподіваються на відновлення державної підтримки або/та започаткування місцевих програм підтримки СОК. Тому діючих кооперативів лише 18, з яких за напрямом діяльності: 10 – молочарських, 5 – з обробітку землі та збирання врожаю, 3 – плодоовочевих. Із них за видами діяльності: 10 – заготівельно-збутових і 8 – багатофункціональних.

В 2017 році завдяки впровадженню Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року було зареєстровано 6 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи. Зараз ці кооперативи формують матеріально-технічну базу, наймають працівників і розпочинають свою діяльність. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи створять від 2 до 6 робочих місць, використовуватимуть офіційно найману працю з оплатою відповідних податків в місцеві бюджети.

В 2016-2017 роках прийняли участь в Програмі 8 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яким надано кошти з обласного бюджету в сумі 1 282,63 тис. грн. та залучено з місцевих бюджетів і інших джерел 1 603,29 тис. грн. За рахунок цих коштів сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи придбали сільськогосподарську техніку, обладнання та устаткування.

На території області Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба проводить навчальні семінари та надає консультації головам сільських рад, сільському населенню, членам фермерських і особистих селянських господарств з питань організації та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.