Ви є тут

Алгоритм, за яким земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами, що обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, можуть передаватись в оренду фізичним та юридичним особам

01.06.2021
 1. Особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення (землекористувач, якому належить право користування (оренда, емфітевзис) земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, загальною площею не менш як 75 відсотків усіх земель масиву), далі – Землекористувач, звертається до органу, уповноваженого розпоряджатись земельними ділянками із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки.
  Землями сільськогосподарського призначення на всій території громад, в тому числі землями колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені,  розпоряджаються органи місцевого самоврядування [ст. 37-1, 122, 123, п. 21, 24 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №1423-ІХ від 28.04.2021]
 1. Розпорядник земель в місячний строк надає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
  [ст. 122, 123 Земельного кодексу України]
 2. Землекористувач укладає з розробником документації договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
  [ст. 123 Земельного кодексу України]
 3. Землекористувач звертається до державного кадастрового реєстратора для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі [п. 107 постанови КМУ від 17.10.2012 №1051].
 4. Землекористувач звертається до розпорядника земель для затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. [ст. 123 Земельного кодексу України]
 5. Договір оренди землі укладається з розпорядником земель з обов’язковим включенням умов щодо утримання та збереження таких смуг (вид, конструкція, віковий період, головна порода, у разі потреби інші характеристики полезахисної лісової смуги) і забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної меліорації). [Закон України «Про оренду землі», ст. 37-1 Земельного кодексу України, постанова КМУ від 03.03.2004 №22, Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, затверджені постановою КМУ від 22.07.2020 № 650.].
 6. Право оренди підлягає обов’язковій державний реєстрації, яка проводиться державним реєстратором речових прав на нерухоме майно. ). [Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно»]
 7. Землекористувач проводить заходи з утримання та збереження полезахисних лісових смуг на підставі матеріалів лісовпорядкування або обстежень комісією з метою визначення необхідності проведення невідкладних заходів з поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій, стихійного лиха тощо) у пошкоджених, малоефективних, зріджених, відмираючих насадженнях, які втрачають свої захисні функції [Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, затверджені постановою КМУ від 22.07.2020 № 650.].