Ви є тут

Питання обговорені під час дистанційного круглого столу обговорення проблемних питань з реалізації норм Закону України від 28.04.2021 №1423-ІХ

29.06.2021

Питання обговорені під час дистанційного круглого столу обговорення проблемних питань з реалізації норм Закону України від 28.04.2021 №1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»

1. Для відповідності прийняття рішень вимогам чинного законодавства просимо роз’яснити норму ч. 1 статті 118 Земельного кодексу України, а саме в яких випадках і які документи необхідні громадянину для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) без надання дозволу на її розроблення (якщо на земельній ділянці відсутній об’єкт нерухомого майна).

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами визначений ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України

Серйозних змін зазнала стаття 118 ЗКУ.

Відтепер, громадяни не звертаються до органів місцевого самоврядування щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою. В новій редакції даної статті передбачено, що громадянин, заінтересований у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу.

До клопотання додається розроблена відповідно до Закону України "Про землеустрій" технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення.

А відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність або вмотивоване рішення про відмову.

Варто зазначити, що стаття 186-1 Земельного кодексу України щодо погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки скасовано.

Важливо. Статтю 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» доповнили наступним абзацом:

"Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради".

 

2. Просимо роз’яснити процедуру передачі земель державної власності до земель комунальної власності територіальних громад, відповідно прийнятих змін земельного законодавства України (ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»).

Розділ Х «Перехідні положен» ЗКУ доповнений пунктом 24, що передбачає, що землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад, крім земель:

 • що використовуються органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями на праві постійного користування (у тому числі земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, та земель водного фонду, що перебувають у постійному користуванні державних водогосподарських підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук);
 • оборони;
 • природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об’єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, лісогосподарського призначення;
 • зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна державної власності;
 • під об’єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем державної власності;
 • визначених у наданих до набрання чинності цим пунктом дозволах на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, наданих органами виконавчої влади з метою передачі земельних ділянок у постійне користування державним установам природно-заповідного фонду, державним лісогосподарським та водогосподарським підприємствам, установам та організаціям, якщо рішення зазначених органів не прийняті.

Земельні ділянки, що вважаються комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст відповідно до цього пункту і право державної власності на які зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, переходять у комунальну власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Інші земельні ділянки та землі, не сформовані у земельні ділянки, переходять у комунальну власність з дня набрання чинності цим пунктом,

3 дня набрання чинності цим пунктом до державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки державної власності, що передаються у комунальну власність територіальних громад, органи виконавчої влади, що здійснювали розпорядження такими земельними ділянками, не мають права здійснювати розпорядження ними.

Примітка: перехід земельних ділянок із державної власності у комунальну власність згідно з вимогами цього пункту не є підставою для припинення права оренди та інших речових прав, похідних від права власності, на такі земельні ділянки. Внесення змін до договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту із зазначенням нового органу, що здійснює розпорядження такою земельною ділянкою, не вимагається і здійснюється лише за згодою сторін.

Надані до дня набрання чинності цим пунктом рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади дозволи на розроблення документації із землеустрою щодо земельних ділянок державної власності, які відповідно до цього пункту переходять у комунальну власність, є чинними. Особи, які отримали такі дозволи, а також органи, що їх надали, зобов’язані повідомити про це протягом місяця відповідні сільські, селищні, міські ради з дня набрання чинності цим пунктом. Рішення про затвердження такої документації, що не була затверджена на день набрання чинності цим пунктом, приймають сільські, селищні, міські ради.

 

3. Яким чином можливо про інвентаризувати і взяти на баланс полезахисні лісосмуги колишніх КСП?

Алгоритм,
за яким земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами, що обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, можуть передаватись в оренду фізичним та юридичним особам

 1. Особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення (землекористувач, якому належить право користування (оренда, емфітевзис) земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, загальною площею не менш як 75 відсотків усіх земель масиву), далі – Землекористувач, звертається до органу, уповноваженого розпоряджатись земельними ділянками із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки.

Землями сільськогосподарського призначення на всій території громад, в тому числі землями колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені,  розпоряджаються органи місцевого самоврядування [ст. 37-1, 122, 123, п. 21, 24 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №1423-ІХ від 28.04.2021]

 1. Розпорядник земель в місячний строк надає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
  [ст. 122, 123 Земельного кодексу України]
 2. Землекористувач укладає з розробником документації договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
  [ст. 123 Земельного кодексу України]
 3. Землекористувач звертається до державного кадастрового реєстратора для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі [п. 107 постанови КМУ від 17.10.2012 №1051].
 4. Землекористувач звертається до розпорядника земель для затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. [ст. 123 Земельного кодексу України]
 5. Договір оренди землі укладається з розпорядником земель з обов’язковим включенням умов щодо утримання та збереження таких смуг (вид, конструкція, віковий період, головна порода, у разі потреби інші характеристики полезахисної лісової смуги) і забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної меліорації). [Закон України «Про оренду землі», ст. 37-1 Земельного кодексу України, постанова КМУ від 03.03.2004 №22, Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, затверджені постановою КМУ від 22.07.2020 № 650.].
 6. Право оренди підлягає обов’язковій державний реєстрації, яка проводиться державним реєстратором речових прав на нерухоме майно. ). [Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно»]
 7. Землекористувач проводить заходи з утримання та збереження полезахисних лісових смуг на підставі матеріалів лісовпорядкування або обстежень комісією з метою визначення необхідності проведення невідкладних заходів з поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій, стихійного лиха тощо) у пошкоджених, малоефективних, зріджених, відмираючих насадженнях, які втрачають свої захисні функції [Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, затверджені постановою КМУ від 22.07.2020 № 650.].

Земельні ділянки державної чи комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмежують масив), передаються в оренду без проведення земельних торгів власникам та/або користувачам земельних ділянок, суміжних із земельними ділянками під такими польовими дорогами. Строк оренди таких земельних ділянок становить 7 років.

Передача в оренду земельних ділянок державної чи комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, здійснюється за умови забезпечення безоплатного доступу усіх землевласників та землекористувачів до належних їм земельних ділянок для використання їх за цільовим призначенням.

Земельні ділянки під польовими дорогами, розташовані у, масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмішують масив), можуть використовуватися землевласником (землекористувачем), як для проходу (проїзду) до інших земельних ділянок, розташованих у такому масиві.

 

4. Чи має право сесія сільської ради надавати громадянам земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства , якщо такі земельні ділянки знаходяться в смарагдовій зоні, якщо ні, то чи можна давати відмову, спираючись на те , що дані земельні ділянки знаходяться в смарагдовій зоні? Зміна розміру прибережних захисних смуг в межах населених пунктів

Закон України №711, який набуде чинності 24.07.2021 року був доповнений у розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом п’ятим наступного змісту: до 1 січня 2025 року розмір прибережних захисних смуг у межах населених пунктів може змінюватися детальним планом території, розробленим з урахуванням вимог цього Закону щодо складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні або проектом землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, що узгоджується із затвердженою містобудівною документацією. Зазначений проект землеустрою у такому разі затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.

Через шість місяців з’явиться новий вид документації із землеустрою - проект землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад

Складання даних проектів матиме на меті з’ясувати дійсні межі ТГ. вирішити межові спори, внести відомості до ДЗК.

Даний проект обов’язково доведеться погоджувати з суміжними громадами, у випадку недосягнення згоди - спір вирішуватиметься в судовому порядку.

ЗУ «Про землеустрій» в статті 1 вже доповнений визначенням щодо межі території територіальної громади. Межі території територіальної громади - це умовна лінія на поверхні землі (у тому числі на водному просторі), що відокремлює територію однієї територіальної громади від інших територій.

 

5. Як отримати дозвіл на будівництво зерносховища на землях для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (не паї) землі колективної власності?

Провести збори користувачів КСП, прийняти рішення на сесії в порядку встановленому Законом України «Про виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв)»  або визнати землі безхазяйними за рішенням суду в порядку ст. 335 Цивільного кодексу України, зареєструвати право комунальної власності відповідно до Закону України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно

Надання із земель комунальної власності здійснюється відповідно та в порядку встановленому Земельним кодексом України.

 

6. Чи має право територіальна громада розпоряджатися земельними ділянками, які передані з Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області згідно Закону №1123, але не сформовані та не зареєстровані у комунальну власність?

Розділ Х «Перехідні положення»  Земельного кодексу України доповнений пунктом 24, який передбачає що землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі, землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах, таких територіальних громад. 3емельні ділянки, що вважаються комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст відповідно до цього пункту і право державної власності на які зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, переходять у комунальну власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки. Інші земельні ділянки та землі, не сформовані у земельні ділянки, переходять у комунальну власність з дня набрання чинності цим пунктом.

З дня набрання чинності цим пунктом до державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки державної власності, що передаються у комунальну власність територіальних громад, органи виконавчої влади, що здійснювали розпорядження такими земельними ділянками, не мають права здійснювати розпорядження ними. Перехід земельних ділянок із державної власності у комунальну власність згідно з вимогами цього пункту не є підставою для припинення права оренди та інших речових прав, похідних від права власності, на такі земельні ділянки.

Внесення змін до договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту із зазначенням нового органу, що здійснює розпорядження такою земельною ділянкою, не вимагається і здійснюється лише за згодою сторін договору.

Надані до дня набрання чинності цим пунктом рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади дозволи на розроблення документації із землеустрою щодо земельних ділянок державної власності, які відповідно До цього пункту переходять у комунальну власність, є чинними. Особи, які отримали такі дозволи, а також органи, що їх надали, зобов’язані повідомити про це протягом місяця відповідні сільські, селищні, міські ради з дня набрання чинності цим пунктом. Рішення про затвердження такої документації, що не була затверджена на день набрання чинності цим пунктом, приймають сільські, селищні, міські ради.

 

7. Які дії органів ОМС при виявленні розорюваності земель, які надані в оренду для сінокосіння та випасання ВРХ?

Звернутись до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області з клопотанням провести захід державного контролю з використання та охорони земель відповідно до проекту землеустрою та договору оренди