Ви є тут

ПРАВИЛА ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (СИРОВИНИ) РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

04.11.2016

 

Постановою КМУ від 31 серпня 2016 р. № 587 «Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження» затверджені Докладні правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження. Правила визначають вимоги до виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження і агротехнологічні особливості при її виробництві.

Основою виробництва органічної продукції є виключення з технологічного процесу її виробництва застосування хімічних добрив, пестицидів, ГМО і їх похідних, продуктів, вироблених з ГМО, консервантів.

В процесі виробництва органічної продукції її виробник повинен забезпечити:
·  здійснення господарської діяльності, яка не створює шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів, сприяє підвищенню їх родючості та інших якісних показників тощо;
·  мінімальне використання ресурсів, які не відновлюються, і продуктів несільськогосподарського походження;
·  використання переваг біологізації землеробства шляхом розширення посівів багаторічних трав і впровадження бактеріальних препаратів, збільшення площ сільськогосподарських культур, посіяних на зелене добриво;
·  використання у виробництві процесів, що не завдають шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людей;
·  утилізацію відходів і побічних продуктів рослинного походження в ході виробництва органічної продукції;
·  облік місцевого або регіонального екологічного балансу при виборі продукції (сировини) для виробництва.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво органічної продукції, повинні застосовувати багаторічні схеми чергування культур в сівозміні.

При виробництві органічної продукції виробники повинні використовувати агротехнічні методи виробництва.

Для виробництва органічної продукції використовується насіння і садівний матеріал, отримані методом органічного виробництва, а саме – материнські та батьківські форми рослин, вирощені протягом одного покоління, і багаторічні культури, вирощені протягом двох вегетаційних періодів.

Також в Правилах йдеться про правильне використання добрив, в тому числі стійлового гною, пташиного посліду, інших компостованих і рідких екскрементів тварин і т.д.