Ви є тут

Створюємо фермерське господарство

06.02.2018

 

Для кого ця стаття: для громадян, які бажають створити фермерське господарство (далі – ФГ).

Із цієї статті ви дізнаєтеся: якими є перші кроки при створенні ФГ.

Останнім часом все більше громадян бажають створити своє господарство, адже працювати на себе та на рідній землі завжди краще, ніж на великому агропідприємстві. Однією з найпоширеніших форм підприємницької діяльності в аграрному секторі України є ФГ. Саме ФГ дають змогу ефективно поєднувати підприємницьку ініціативу селян, їх господарські можливості з інтересами держави, соціальною сферою і стилем життя селян.

У більшості регіонів країни ФГ залишаються одним з основних видів діяльності та важливим елементом системи сільгоспвиробництва. Головною відмінністю ФГ від інших форм господарювання на селі є те, що за умови обмежених капітальних ресурсів вони прагнуть досягти максимального прибутку в довгостроковій перспективі, чим забезпечують свою безперервну діяльність.

У цій консультації розповімо, що необхідно знати про ФГ та як його створити.

Основні положення

Ключовим актом законодавства, який регулює питання створення та діяльності ФГ, є Закон від 19.06.03 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі – Закон № 973). Він спрямований на створення громадянам умов для виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також забезпечення правового та соціального захисту фермерів України та раціонального використання і охорони земель ФГ.

ФГ – це форма підприємницької діяльності громадян, які (ст. 1 Закону № 973):

 • виявили бажання виробляти товарну сільгосппродукцію, здійснювати її переробку та реалізацію;
 • мають на меті отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або в користування, у тому числі в оренду, для ведення ФГ, товарного сільгоспвиробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.

Право на створення ФГ має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18 років та захотів організувати ФГ (ст. 5 Закону № 973).

Особливості ФГ полягають у такому:

 • може бути створене одним або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону. Так, згідно зі ст. 3 Сімейного кодексу (далі – СК) родичі – це члени родини за кровним спорідненням (без встановлення обмежень стосовно поколінь або близості споріднення), а членами сім’ї можуть бути, окрім членів родини за кровним спорідненням, – подружжя, особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, рідна або усиновлена дитина;
 • має власне найменування та може мати печатку;
 • підлягає державній реєстрації як юрособа або фізособа-підприємець.

Отже, для створення ФГ має бути волевиявлення громадянина або громадян на ведення такого господарства та наявність хоча б однієї земельної ділянки, наданої їм у власність та/або в користування, у тому числі в оренду, із певним видом цільового використання. За наявності як мінімум цих факторів можна ініціювати створення ФГ.

Форми ФГ

Закон № 973 визначає чотири форми ФГ:

 • ФГ – юрособа;
 • сімейне ФГ – юрособа;
 • ФГ – фізособа-підприємець;
 • сімейне ФГ – фізособа-підприємець.

ФГ, зареєстроване як юрособа, діє на основі статуту. У статуті зазначаються: найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, необхідні для організації діяльності.

ФГ, зареєстроване як юрособа, має статус сімейного ФГ за умови, що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 СК).

Сімейне ФГ може залучати інших громадян виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань та навичок.

ФГ без статусу юрособи організовується на основі діяльності фізособи-підприємця і має статус сімейного ФГ за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізособа-підприємець та члени її сім’ї. Окремо визначено, що створюється таке сімейне ФГ на підставі договору (ст. 81 Закону № 973).

Договір про створення сімейного ФГ укладається членами однієї сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Форму такого договору законодавством не установлено, тому він укладається в довільній формі, але повинен містити (ч. 5 ст. 81 Закону № 973):

 • найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;
 • порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів ФГ;
 • правовий режим спільного майна членів господарства;
 • порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності ФГ між його членами;
 • порядок вступу до господарства та виходу з нього;
 • трудові відносини членів ФГ, інші положення, що не суперечать чинному законодавству.

Головою сімейного ФГ без статусу юрособи є член сім’ї, зареєстрований як фізособа-підприємець і визначений договором про створення сімейного ФГ. Такий голова або уповноважений ним один із членів господарства мають право виступати від імені ФГ.

В інших формах ФГ головою є засновник або інша визначена у статуті особа. Тобто голова ФГ визначається саме у статуті, а не в договорі, як у випадку із сімейним ФГ.

Зверніть увагу: у чинному законодавстві немає вимог, що головою ФГ повинен бути його засновник. Єдина умова – він має бути повнолітнім та повністю дієздатним.

Як бачимо, форму ФГ обирають виходячи з кількості членів господарства. Якщо на початку ініціатором створення буде один громадянин, який зареєструє ФГ лише як фізособа-підприємець, то згодом, коли до його діяльності приєднаються родичі, нічого не завадить внести зміни або взагалі перереєструвати таку фізособу на юрособу – сімейне ФГ (шляхом перетворення). У такому разі члени сім’ї, а також родичі зможуть стати членами цього ФГ після внесення змін до статуту.

Земельні ділянки ФГ

Ключовим елементом, без якого неможливе створення ФГ, є земельна ділянка.

Так, згідно зі ст. 8 Закону № 973 ФГ підлягає державній реєстрації в порядку, установленому для держреєстрації юросіб та фізосіб-підприємців, за умови набуття одним або кількома громадянами України, які виявили бажання створити ФГ, права власності або користування земельною ділянкою.

Тобто для здійснення держреєстрації ФГ має бути оформлене право користування (договір оренди землі) або власності (державний акт на право власності на землю, свідоцтво про держреєстрацію права власності на нерухоме майно, витяг з держреєстру прав тощо) на земельну ділянку, де буде здійснюватися діяльність.

Земельні ділянки державної та комунальної власності надаються у власність або користування для ведення ФГ у порядку, передбаченому Земельним кодексом, зокрема ст. 118, 123, 134.

Як випливає із визначення ФГ, його діяльність здійснюється на земельних ділянках сільськогосподарського призначення з видом використання – «для ведення ФГ», «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», «для ведення особистого селянського господарства».

Принципових вимог до наявності того чи іншого виду використання не встановлено. Це залежить від того, яку ділянку при відведенні з земель сільгосппризначення обрала особа, що створює ФГ, або яка ділянка для відведення була в наявності та є більш привабливою для ведення діяльності в тій місцевості, або яка ділянка вже є у власності/користуванні особи (осіб).

Установчі збори

За наявності необхідної земельної ділянки особи, які бажають створити ФГ, мають провести установчі збори і розглянути на них такі питання:

 • укладення засновниками установчого договору, якщо ФГ засновується більш ніж однією особою;
 • затвердження статуту ФГ;
 • вибір голови ФГ;
 • призначення відповідальної особи за проведення держреєстрації ФГ.

Статут – це основний документ ФГ, тому необхідно ретельно підійти до його підготовки. У статуті обов’язково зазначаються: найменування, місцезнаходження господарства, адреса, предмет і мета його діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу та виходу із господарства, а також інші положення, що не суперечать законодавству (ч. 4 ст. 1 Закону № 973). Статут складається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками.

Зверніть увагу: у статуті доцільно прописати порядок та періодичність виплати дивідендів, можна встановити форми заяв і визначити все, що вважатиме за необхідне засновник для подальшої діяльності ФГ.

Після цього треба звернутися до нотаріуса для засвідчення підписів засновників у статуті та установчому договорі про створення ФГ (у двох примірниках).

Проведення держреєстрації

Сьогодні цим займаються держреєстратори, які знаходяться при міських, селищних, сільських радах, нотаріуси або акредитовані суб’єкти держреєстрації.

Держреєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах АР Крим, області, міст Києва та Севастополя (ст. 4 Закону від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», далі – Закон № 755). Таким чином, передбачена екстериторіальність реєстрації, що дозволяє звернутися до будь-якого держреєстратора, незалежно від того, де розташована юрособа.

Так, для держреєстрації ФГ-юрособи засновник або уповноважена ним особа повинні подати такі документи (ст. 17 Закону № 755):

 • заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи за формою 1, затвердженою наказом Мін’юсту від 18.11.16 р. № 3268/5 (далі – Наказ № 3268/5);
 • заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника ПДВ (подаються за бажанням заявника);
 • оригінал рішення засновників про створення особи (оригінал протоколу загальних зборів або рішення засновника, а також його нотаріально засвідчена копія);
 • установчий документ юрособи (статут або установчий договір, який прошивається, пронумеровується та підписується засновником (засновниками) чи уповноваженими особами).

Для здійснення держреєстрації фізособи-підприємця установлено такий самий перелік документів (ст. 18 Закону № 755), тільки заява про реєстрацію подається за формою 10, затвердженою Наказом № 3268/5.

І хоча в цьому переліку немає такого важливого елементу, як документ про наявність земельної ділянки у власності або користуванні засновника/засновників, держреєстратор все-таки може вимагати цей документ згідно із Законом № 973.

Раніше таким документом був, зокрема, державний акт на право власності на земельну ділянку, але починаючи з 2013 року такі акти не видаються. Натомість на сьогодні підтвердженням реєстрації права власності або користування ділянкою є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Витяг містить усі відомості про зареєстроване речове право на нерухоме майно, чи то право власності, чи похідне від нього право (оренда землі, емфітевзис, суперфіцій). Адміністративний збір в даному випадку не справляється.

Подати документи можна в паперовій або електронній формі. Документи в паперовому вигляді подає особисто заявник із пред’явленням паспорта громадянина України, а представник подає також оригінал (нотаріально засвідчену копію) довіреності (ст. 14 Закону № 755).

В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів, який доступний на офіційному веб-сайті Мін’юсту.

Строк розгляду цих документів становить 24 години після їх надходження.

За відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в реєстрації держреєстратор здійснює реєстрацію юрособи шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру і за бажанням заявника може видати виписку з такого реєстру в паперовій формі з проставлянням підпису та печатки.

Висновки

Перевагою фермерського способу господарювання є хазяйновите ставлення до землі та безпосередній контакт фермера із сільською громадою. Окрім того, його основою є родина, незважаючи на те, що представником ФГ як юрособи є окрема людина.

ФГ є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільгосппродукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або в користування.

Основою створення ФГ є волевиявлення громадянина або кількох громадян на ведення такого господарства та наявність хоча б однієї земельної ділянки у власності та/або користуванні, у тому числі в оренді, із певним видом цільового використання.

ФГ підлягає держреєстрації в порядку, установленому для реєстрації юросіб та фізосіб-підприємців. Така реєстрація здійснюється безплатно.