Ви є тут

Агропромисловий комплекс

21.08.2020

Сільське господарство – одна з провідних галузей Полтавщини. За обсягом виробництва валової продукції сільського господарства у 2019 році Полтавська область займає – 2 місце серед регіонів України, в розрахунку на одну особу – 5 місце. Питома вага регіону в загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції складає 6,4%.

В структурі обсягу валової продукції сільського господарства переважає галузь рослинництва – 84,3 %, продукція тваринництва становить –15,7 %.

В області обробляється 2,2 млн. га сільськогосподарських угідь, з них 1,8 млн. га ріллі. Сільгосппідприємствами засівається 1,3 млн. га, господарствами населення – понад 400 тис. га.

Сільськогосподарське виробництво на Полтавщині здійснюють 2,7 тис. сільськогосподарських підприємств, у тому числі 1,9 тис. фермерських господарств та 187,4 тис. особистих селянських господарств.

Сільськогосподарські підприємства відіграють важливу роль у вирощуванні експортно - орієнтованих культур. У 2019 році вони виробили 83% обсягу зерна, 85 % насіння соняшнику, 86% сої та 95 % цукрових буряків.

Домогосподарства переважають у виробництві картоплі, овочів та фруктів – відповідно 99 %, 99 % і 98 %.

Фермерські господарства. В області здійснюють сільськогосподарську діяльність 1941 фермерське господарство, які обробляють 270,7 тис. га сільськогосподарських угідь. 1244 господарств (71%) мають в обробітку до 100 га, в тому числі до 20 га – 289 господарств, від 20 до 50 га – 671 од.

Фермерські господарства області виробляють 9,8% до загального обсягу продукції сільського господарства або 14,8% до сільськогосподарських підприємств.

У сільськогосподарському виробництві фермерські господарства спеціалізуються, в основному, на вирощуванні зернових та технічних культур.

Тваринництвом займаються лише 178 фермерських господарств.

В 2019 році за бюджетною програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» (постанова КМУ від 07.02.2018 № 106) 804 фермерських господарств області отримали 48,4 млн. грн. За бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» (постанова КМУ від 25.08.2004 № 1102) 36 фермерських господарств області отримали 15,2 млн. грн.

Фермери області активно приймають участь в обласній Програмі розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.

З початку року вже 12 фермерських господарства стали учасниками Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року. Ці фермерські господарства розраховують отримати 3,1млн. грн. з обласного бюджету, з яких профінансовано 1,1млн. грн. (8 господарств).

Рослинництво. Полтавщина є лідером в Україні з виробництва зерна, в тому числі кукурудзи.

Маючи 5 % сільгоспугідь в Україні аграрії Полтавщини вирощують 8 % від загальнодержавного обсягу зернових культур, 11% – цукрових буряків, 8 % - сої, 6 % - соняшнику.

Полтавщина єдина в Україні два роки поспіль отримує валовий збір зернових культур понад 6,0 млн. тонн.

В останні роки значна увага приділяється виробництву сої, область займає 3 місце серед регіонів України по валовому збору.

Регіон постійно займає провідне місце у виробництві цукросировини. Питома вага в валовому зборі цієї культури по Україні – майже 11%.

В поточному році аграрії Полтавщини зібрали 1376,2 тис. тонн ранніх зернових культур середня врожайність склала 43,2 ц/га. В тому числі пшениці намолочено 1031,4 тис. тонн (середня урожайність 46,4 ц/га), ячменю 305,5 тис. тонн (середня урожайність 36,6 ц/га).

Область має значні можливості для розвитку органічного землеробства. Загальна площа земель, зайнятих під органічним виробництвом, по області становить 33 тис. га, або 2,3 % від загальної площі сільськогосподарських угідь (в Україні 1% від сільгоспугідь).

Є тенденція до збільшення кількості підприємств, які в стратегії своєї виробничої діяльності використовують екологічні переваги. Так, якщо два роки тому здійснювали чи розпочинали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) 12 суб’єктів господарювання, то на сьогодні в області їх уже 28. Найбільш популярним напрямком для органічного виробництва є рослинництво, його сертифіковано у 21 господарстві.

Тваринництво. Велика увага приділяється галузі тваринництва. Основними пріоритетами в розвитку галузі тваринництва є молочне скотарство і свинарство.

Станом на 1 серпня 2020 року в усіх категоріях господарств утримується 226,4 тис. голів великої рогатої худоби (3 місце серед регіонів України), в тому числі корів 113,7 тис. голів (3 місце), свиней – 314,0 тис. голів, птиці – 6,4 млн. голів.

В сільськогосподарських підприємствах утримується 122,2 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі 55,0 тис. голів корів, свиней – 220,2 тис. голів, 1,5 млн. голів птиці.

По поголів’ю ВРХ та корів в сільськогосподарських підприємствах область займає перше місце серед регіонів України, по поголів’ю свиней – 4 місце.

За січень – липень 2020 року у господарствах усіх категорій вироблено: молока 432,1 тис. тонн (1 місце серед регіонів України), м'яса – 46,3 тис. тонн, яєць – 425,0 млн. шт.

В сільськогосподарських підприємствах області вироблено: молока 234,5 тис. тонн (перше місце серед регіонів України), м'яса – 31,2 тис. тонн, яєць – 272,2 млн. шт.

Сільгосппідприємства області виробляють 14,4 % валового надою молока.

Виконання заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.

В області з 2016 року діє Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року. Метою цієї Програми є підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей для розвитку індивідуальних домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, поліпшення розвитку села та якості життя в сільській місцевості.

На 2020 рік Програмою передбачено виділення коштів у сумі 21,8 млн. грн,, у т.ч. з обласного бюджету – 15,52 млн. грн. та з місцевих бюджетів та інших джерел – 6,28 млн. грн. Із обласного бюджету для фінансування заходів Програми на даний час виділено 7,9 млн. грн., з яких вже використано 1,4 млн. грн.

За напрямом «Галузь рослинництва»  на виконання заходу «Компенсація в розмірі 30% вартості витрат, що понесені на посадку плодово-ягідних насаджень, встановлення систем зрошення та спорудження шпалери на площі не більше 2 га» фінансову підтримку отримали 3 суб’єктів господарювання.

За напрямком «Технічне переоснащення» на виконання заходу «Компенсація в розмірі 30 % вартості придбаної в поточному році нової малогабаритної самохідної сільськогосподарської техніки виробленої в Україні (потужністю до 70 кВт), з урахуванням податку на додану вартість, фермерським господарствам, учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані на території Полтавської області» фінансову підтримку отримали 7 фермерських господарств. Придбано 7 тракторів.

За напрямком «Кредитування фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та фізичних осіб-підприємців» буде надана фінансової підтримки на платній та зворотній основі (кредит) терміном до 5-ти років, під 3% річних 4 суб’єктам господарювання.

Виконавцями робіт за напрямком «Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності» визначено на конкурсній основі ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба» та Полтавську обласну Громадську організацію «Офіційна сільськогосподарська дорадча служба», що надаватимуть дорадчі послуги за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році.

Протягом І півріччя 2020 року було проведено 16 навчальних заходів, проводилося постійне консультування сільського населення, членів фермерських і особистих селянських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сільськогосподарських товаровиробників. В заходах прийняло участь 309 осіб. Також оцифровано 171 водний об’єкт та внесено до інтерактивної Карти водних об’єктів державної форми власності, придатних для рибогосподарських потреб, на території Полтавської області.

Інвестиції. Станом на 01.08.2020 року в агропромисловому комплексі області впроваджується 47 інвестиційних проєктів кошторисною вартістю 781 млн. грн. Це дасть змогу створити 315 нових робочих місць.

На сьогодні вже завершено впровадження 26 інвестиційних об’єктів на суму 640 млн. грн., створено 176 нових робочих місць.

Зовнішня торгівля. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами сільського господарства і харчової промисловості за 5 місяців 2020 року склав 295,7 млн. дол. США, що на 17,1 % більше відповідного періоду 2019 року.

Обсяг експорту продукції агропромислового комплексу області в 5,2 рази перевищує обсяг її імпорту, а саме експорт складає 295,7 млн. дол. США, а обсяг імпорту – 57,3 млн. дол. США.

В структурі загального обсягу зовнішньої торгівлі області товари сільського господарства та харчової промисловості складають 31,1 %.

Одним із основним видів сільськогосподарської експортної продукції області залишаються зернові культури – 171,0 млн. дол. США. та готові харчові продукти – 58,2 млн. дол. США. В структурі експортної сільськогосподарської продукції вони складають 57,8 % та 19,7 % відповідно.

За підсумками 5 місяців 2020 року загальний імпорт продукції сільського господарства та продуктів його переробки склав 57,3 млн. дол. США, що становить 11,3 % загального імпорту області (507,4 млн. дол. США).

В товарній структурі імпорту продукції сільського господарства та продуктів його переробки пріоритетними були готові харчові продукти – 57,1 % (32,7 млн. дол. США).

За 5 місяців 2020 року обсяг імпорту в порівнянні із відповідним періодом 2019 року збільшився по продуктах рослинного походження на 27,4 %, жирах та олії тваринного або рослинного походження – 3,1 %, готових харчових продуктах – 6,4 %.