Ви є тут

Агропромисловий комплекс

08.08.2019

За січень - червень 2019 року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2018 року склав 102,5%, в тому числі в сільгосппідприємствах – 104,1%, в господарствах населення 100,4%.

За 6 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами області придбано 663 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 536,1 млн. грн. Із них по державній програмі часткової компенсації 257 одиниць на суму 69,2 млн. грн.

В області завершено збирання ранніх зернових культур. Зібрано 1545,4 тис. тонн зерна на площі 341,7 тис. га, середня врожайність склала 45,2 ц/га, що на 5,9 ц/га більше до минулого року.

Проблем із забезпеченням господарств області матеріально-технічними ресурсами на період проведення збирання врожаю ранніх зернових культур не зафіксовано.

Основними пріоритетами в розвитку галузі тваринництва є молочне скотарство і свинарство.

Протягом останніх років відбулось зменшення поголів’я ВРХ, корів та свиней, але Полтавщина продовжує утримувати одне із найбільших серед регіонів України поголів’я тварин. Серед регіонів України по поголів’ю ВРХ та корів в сільськогосподарських підприємствах область займає перше місце, по поголів'ю свиней – 5 місце.

Станом на 1 липня 2019 року в усіх категоріях господарств утримується 251,2 тис. голів великої рогатої худоби (2 місце серед регіонів України), в тому числі корів 120,2 тис. голів (3 місце), свиней 343,5 тис. голів (7 місце), птиці -7,3 млн. гол.

За січень - червень 2019 року у господарствах усіх категорій вироблено: молока 373,4 тис. тонн (2 місце серед регіонів України), м'яса – 45,9 тис. тонн (103,8 % до відповідного періоду минулого року ), яєць – 428,9 млн. шт. (106,4%).

В сільськогосподарських підприємствах області вироблено: молока 206,9 тис. тонн (1 місце серед регіонів України), м'яса – 30,5 тис. тонн (107,4%), яєць – 305,9 млн. шт. (105,6 %).

Серед регіонів України по виробництву молока в сільськогосподарських підприємствах (14,8 % валового надою в державі) область займає перше місце.

На даний час в області працює 20 молокопереробних підприємств загальною потужністю близько 3 тисяч тонн переробки молока за добу.

Виробництвом м’яса та м’ясопродуктів займаються 10 підприємств, де протягом останніх п’яти років виробляють від 72 до 90 тисяч тонн м’ясної продукції. Одним з лідерів по виробництву м’ясних та ковбасних виробів в Україні є ВАТ «Кременчукм’ясо» під торговою маркою «Фарро» з виробничою потужністю до 70 тонн на добу.

Протягом останніх років область є лідером в Україні по валовому збору зерна. Тому одним з пріоритетних напрямків залучення інвестиційних ресурсів є будівництво нових елеваторів, реконструкція, модернізація та розширення діючих зерноскладів та хлібоприймальних підприємств.

В області створено потужну елеваторну базу, що дає змогу раціонально розпоряджатися врожаєм. За останні 5 років побудовано 18 елеваторів, загальна потужність яких становить понад 917 тис. тонн одночасного зберігання зерна. Створено 483 нових робочих місць.

На сьогодні в області у сільгоспвиробників для зберігання зерна налічується 75 елеваторних комплексів та біля двох тисяч господарських складських приміщень загальною потужністю біля 6,0 млн. тонн.

В області працюють два підприємства з переробки сої. ТОВ «Глобинський переробний завод» проектною потужністю переробки сої 220 тис. тонн на рік. Щорічний обсяг виробництва соєвої олії - близько 40 тис. тонн і 9 тис. тонн гранульованої оболонки.

В Диканському районі введено в дію сучасний високотехнологічний комплекс з виробництва соняшникової та соєвої органічних олій ТОВ «Укролія» – «Укролія Органік». «Укролія Органік», яке спеціалізується виключно на переробці органічної сировини, планує щорічно переробляти 18 тис. тонн соняшнику та 50 тис. тонн соєвих бобів, з яких виробляти по 7 тис. тонн соняшникової та соєвої органічних олій. Завод оснащений сучасним обладнанням українського виробництва, ступінь автоматизації є максимальною, а сам процес виробництва – безвідходний.

Полтавщина займає 1 місце в рейтингу регіонів України за кількістю впровадження інвестиційних об’єктів в АПК. Активна інвестиційна діяльність в аграрному секторі сприяє збільшенню обсягів сільськогосподарського виробництва, підвищенню прибутковості аграрних підприємств, розширенню їх виробничої діяльності та, як результат, створенню додаткових робочих місць на селі.

На сьогодні в області впроваджується 51 інвестиційний проект кошторисною вартістю 1,3 млрд. грн. Із них 24 об’єкти в галузі тваринництва кошторисною вартістю 212 млн. грн., 23 об’єкти в галузі рослинництва вартістю 1,01 млрд. грн., 4 об’єкти з переробки сільськогосподарської продукції кошторисною вартістю 49 млн. грн. Це дасть змогу створити 479 нових робочих місць. Станом на 01.07.2019 завершено впровадження 13 інвестиційних об’єктів на суму 382 млн. грн. Створено 103 робочих місця.

Проведено реконструкцію елеватора та встановлення технологічної лінії ТОВ «Чутівський елеватор» с. Петрівка Чутівського району, вартість проекту 120 млн. грн., потужність 40 тис. тонн.

Завершено будівництво доїльного залу в ДП «ДГ імені Декабристів Інституту свинарства і агропромислового виробництва» Миргородського район потужністю 1000 голів та можливістю одночасного доїння 32 голів, вартість якого складає 21,8 млн. грн.

Завершено будівництво агрохолдингом «Астарта» елеватора у смт. Семенівка. Він є найпотужнішим серед елеваторів «Астарти». На підприємстві встановлено три лінії з приймання зерна, дві лінії з відвантаження та дві сушарки. Загальна потужність 120 тис. тонн одночасного зберігання зерна, вартість об’єкта складає 455 млн. грн.

Агропромисловий комплекс області має значний експортний потенціал.

За січень – травень 2019 року загальний експорт продукції сільського господарства та продуктів його переробки склав 252,6 млн. дол. США , що становить 28,3 % загального експорту області. Обсяги експорту продукції АПК майже в 4 рази перевищили обсяги її імпорту.

Одним із основним видів сільськогосподарської експортної продукції області залишаються зернові культури – 129,0 млн. дол. США. В загальній структурі експорту області продукти рослинного походження складають 16,4%, в тому числі зернові культури – 14,5%, готові харчові продукти – 6,0%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 5,1%.

Аграрний бізнес займає активну позицію у процесі адаптації українського законодавства до норм та вимог Європейського Союзу.

В області постійно відбувається розширення географії експортних постачань продукції агропромислового комплексу.

Полтавська область стала першим регіоном в Україні де почали застосовувати Аграрні розписки. За час дії Проекту в області оформлено 142 аграрні розписки на суму близько 1,7 млрд. грн., в тому числі з початку цього року – 55 розписок на суму 416 млн. грн.

В області з 2016 року діє Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.

Метою цієї Програми є підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей для розвитку індивідуальних домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, поліпшення розвитку села та якості життя в сільській місцевості.

На 2019 рік Програмою передбачено виділення коштів в сумі 21,1 млн. грн., в т.ч. з обласного бюджету – 15,28 млн. грн. і з місцевих бюджетів та інших джерел – 5,82 млн. грн. З обласного бюджету для фінансування заходів Програми в 2019 році виділено 8,0 млн. грн. з яких вже використано 2,5 млн. грн.:
- за напрямом «Галузь рослинництва» – 267,9 тис. грн.;
- за напрямком «Технічне переоснащення» – 1,5 млн. грн.;
- за напрямком «Кредитування фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та фізичних осіб-підприємців» – 2,5 млн. грн.;
- за напрямком «Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування» – 350,0 тис. грн.

В області розпочато виплату орендної плати за 2019 рік.

За оперативною інформацією сільськогосподарські підприємства виплатили власникам землі 466,6 млн. грн. орендної плати, що становить 12,3% до суми, передбаченої договорами оренди землі. Середній розмір орендної плати за земельні частки (паї) по області складає 10,6% вартості землі визначеної відповідно до законодавства.