Ви є тут

Основні завдання

12.11.2013

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Департаменту агропромислового розвитку

- Участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, організації розроблення і здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки регіону;
- Розроблення та здійснення заходів щодо підтримки і захисту товаровиробників, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції в агропромисловому комплексі, формування ринкової інфраструктури, створення сприятливих та рівних економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для розвитку підприємств всіх форм власності;
- Участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі;
- Забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва;
- Організація роботи з питань насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.