Ви є тут

Звіти

04.04.2018

 

Інформація
про стан розгляду запитів на інформацію в Департаменті агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації за березень 2018 року

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

за типом
входження запиту

за особою
запитувача

від представників ЗМІ

від ОВВ як до розпорядника інформації

поштою

електронною поштою

факсом

телефоном

особистий прийом

від фізичних осіб

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

5

-

5

-

-

-

-

5

-

-

-

Результати розгляду запитів на інформацію

Кількість судових позовів про порушення законодавства з питань доступу до публічної інформації

задоволено

надіслано належним розпорядникам інформації

відмовлено

5

-

-

-