Ви є тут

Основні функції роботи відділів

26.11.2013

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОБОТИ ВІДДІЛІВ

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

 

Відділ виробництва і маркетингу продукції рослинництва та безпеки праці

1. Участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, організації розроблення і здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки регіону.

2. Розроблення та здійснення заходів щодо державної підтримки  і захисту товаровиробників.

3. Організація роботи з питань насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму.

4. Забезпечення в межах повноважень, визначених законодавством, додержання підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності вимог законодавства з охорони праці, нагляду та технічним станом машин та обладнання, пожежної безпеки і безпекою дорожнього руху, додержання законодавством про охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів.

 

Відділ фінансово-кредитного забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності та господарського обслуговування

1. Проведення державної фінансової політики в умовах ринкових відносин, координація роботи з фінансовими, банківськими, податковими, страховими органами державної влади з відповідних питань.

2. Фінансове забезпечення розвитку підприємств, організацій області в  частині витрат, що фінансуються за рахунок асигнувань з державного та  місцевих бюджетів, інших централізованих джерел.

3. Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та раціональним  використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів у галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням та запобіганням іншим корисливим злочинам.

4. Надання  допомоги підприємствам, установам та організаціям в  організації та додержанні правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сприяння розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва.

5. Аналіз виконання обов’язків перед банками, бюджетом, здійснює оперативні заходи щодо усунення недоліків і порушень в  фінансовій діяльності та звітності.

6. Здійснення поточного фінансування видатків за рахунок держаного бюджету та інших джерел.

 

Відділ організаційно-кадрової роботи, аграрної освіти, спец роботи та мобілізаційної підготовки

1.  Реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи, розгляд матеріалів та підготовка  документів для заохочення та нагородження працівників АПК, здійснення  контролю в апараті Головного управління за дотриманням Закону України “Про державну службу” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби; забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення  кваліфікації спеціалістів АПК,  а також організації  навчання працівників апарату.  Робота по виконанню Плану антикорупційних заходів.

2.  Розробка  планів роботи Головного управління на місяць,  квартал , рік та звіти про їх виконання.

3.  Організація роботи із засобами масової інформації.

4. Здійснення підготовки матеріалів до нарад, оформляння протоколів колегій, нарад .

5. Організація роботи із зверненнями громадян.

6. Здійснення контролю стану виконання актів і доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпоряджень облдержадміністрації, наказів Мінагрополітики та інших контрольних листів і звернень громадян,

7. Забезпечення  виконання вимог керівних та інших документів з питань забезпечення режиму секретності.

8. Забезпечення  розробки розділу по службі захисту сільськогосподарських рослин і тварин Плану цивільного захисту області. Розробка плану мобілізаційної підготовки.

9. Ведення реєстрації прийому громадян начальником Головного управління.

 

Відділ виробництва та маркетингу продукції тваринництва

1. Реалізація державної політики з питань роботи галузі тваринництва, здійснення заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки регіону.

2. Прогнозування та планування основних показників розвитку галузі тваринництва з метою захисту вітчизняного товаровиробника, розвитку конкуренції

3. Координація та організація роботи племінних сільськогосподарських підприємств області.

 

Відділ врегулювання відносин власності, правової допомоги населенню та соціального розвитку

1. Врегулювання земельних та майнових відносин в аграрному секторі економіки,

2. Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників АПК та соціальної сфери села.

3. Сприяння створенню нових суб’єктів господарювання на засадах приватної власності на землю і майно.

4.  Забезпечення формування та аналізу виконання програми соціального розвитку сільських населених пунктів.

5. Забезпечення державної політики з комплексного розвитку сільської місцевості.

6. Забезпечення подальшого розвитку невиробничої сфери в сільській місцевості для задоволення потреб населення в соціально-культурних, житлово-комунальних і побутових послугах.

7. Надання методологічної, дорадчої та іншої допомоги сільськогосподарським підприємствам і організаціям по питання врегулювання земельних та майнових відносин.

9. Реалізація заходів регіональних, галузевих та інших програм і проектів, які фінансуються з державного, місцевого бюджетів та інших джерел.

10. Здійснення моніторингу виплати орендної плати за землю та майно.

 

Відділ функціонування аграрного ринку, харчової та переробної промисловості, розвитку сільської місцевості

1. Координація роботи м’ясопереробних, молокопереробних підприємств, цукрових заводів, підприємств борошномельної та круп’яної промисловості, комбікормові та олійно-жирові підприємства та інших підприємств харчової промисловості і перероблення сільськогосподарської продукції.

2. Розробка заходів на забезпечення продовольчої безпеки в області та  участь у формуванні регіональних продовольчих ресурсів.

3. Участь у розробленні і здійсненні заходів з питань безпечності та якості харчових продуктів у відповідності до міжнародних норм і стандартів.

4. Організація відповідно до законодавства роботи з атестації виробництва молочних продуктів та створення в області спеціальних сировинних зон.

5. Координація діяльності регіонального відділення Аграрного фонду та  участь у здійсненні заходів щодо формування державних продовольчих ресурсів.

6. Участь у реалізації державної політики з розвитку і становлення фермерських та особистих селянських господарств і сільськогосподарського дорадництва.

7. Участь у розробленні і здійсненні в області заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку; зокрема, елеваторів, заготівельних пунктів, оптових та оптово-продовольчих ринків.

 

Відділ прогнозування розвитку АПК, економічного аналізу та соціально-трудових відносин

1. Підготовка пропозиції облдержадміністрації і Мінагрополітики з питань прогнозування в галузях агропромислового виробництва.

2. Забезпечення розробки  та виконання регіональних інноваційно- інвестиційних прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва.

3. Розробка рекомендації по дотриманню вимог Галузевої угоди та аналіз стану її виконання.

4. Забезпечення  реалізації в області Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна влада" в галузі АПК.

5. Здійснення  щоденного моніторингу цінової ситуації на основних ринках сільськогосподарської продукції та надає інформацію Мінагрополітики.

6. Розробка балансу попиту та пропозицій основних видів сільськогосподарської продукції, формування регіональних ресурсів продовольчого зерна для забезпечення потреб області.

7. Здійснення реалізації державної політики з питань оплати праці, економічного аналізу на підприємствах в галузях агропромислового виробництва.

 

Відділу технічної політики та інженерно-технічного забезпечення

1. Реалізація державної технічної політики в галузях виробничої діяльності агропромислового комплексу області.

2. Надання дорадчих послуг та методичної допомоги управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій, сільгосптоваровиробниками з питань технічного переоснащення сільськогосподарського виробництва.

3. Здійснення роботи по відпрацюванню шляхів забезпечення сільгосптоваровиробниками матеріально-технічними ресурсами.

4. Проводення моніторингу та інформування споживачів техніки, пально-мастильних матеріалів та запасних частин про наявність продукції на внутрішньому ринку, рівень цін та про постачальників.

5. Підготовка проектів нормативних та організаційно-методичних документів, що стосується енергозабезпечення сільгосппідприємств усіх форм власності.

6. Розробка і реалізація заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів і впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії (вітро-, геліо- і біогазових установок).

7. Розробка та сприяння  реалізації заходів регіональних,галузевих та інших програм, які фінансуються з державного бюджету та інших джерел.